شرح حدیث"اناالله الذی لا اله الا ان"
40 بازدید
محل نشر: میراث حدیث شیعه » دفتر سوم » (22 صفحه - از 161 تا 182)
نقش: مصحح
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
درآمد یکى از احادیثى که به لحاظ دارا بودن معانى غامض و دشوار از احادیث مشکل محسوب مى‏شود ، حدیث قدسى «أنا اللّه‏ الّذی لا إله إلاّ أنا .. .» است . بر این حدیث شروح متعدّدى نگاشته شده که در اینجا یکى از آنها ارائه مى‏شود . نویسنده این شرح ، یکى از دانشمندان شیعه به نام محمّد مؤمن بن قوام‏الدین محمّد حسینى است . از شرح حال او در مآخذ موجود ، چیزى به دست نیامد ، جز اینکه با استناد به دو قرینه ، مى‏توان او را از عالمان سده دوازدهم هجرى و اهل قزوین دانست . قرینه اوّل که قطعى است ، اینکه پدر وى ، قوام الدین محمّد حسینى سیفى ، دانشمند مشهور قزوینى است که تا حدود 1150ق ، زنده بوده‏است
آدرس اینترنتی